Hållbara Fonder

Investera hållbart

Att göra hållbara investeringar är det nya sättet att investera på. Vi människor blir mer och mer medvetna om hur vi påverkar jorden och mer måna om att ta hand om klimatet och även att människor ska kunna arbeta under goda förhållanden. När en fond är hållbar betyder det att aktierna, eller värdepapperna, i fonderna är hållbara. Det kan röra sig om att företaget antingen arbetar aktivt med till exempel miljöfrågor, eller så är det kanske så att de driver företagets fabrik med energi från solceller eller rentav tillverkar solceller.

Men det handlar inte bara om klimatet, utan även om människors värde och andra etiska frågor. Det kan handla om företag som anställer handikappade personer eller företag som tar hand om djur. Det är företag som gör något bra för människor, miljö eller djur. Nedan följer en sammanställning på vad olika typer av hållbara fonder är.

Investera i hållbara fonder istället för att spara på banken

En fond, eller annat investeringssätt, är något som du bör placera dina sparpengar i istället för att spara pengarna på banken. Pengar som investeras i en hållbar fond kommer mest troligt att både öka i värde samtidigt som du hjälper till att göra världen till en bättre plats.

Att spara pengar på ett vanligt sparkonto är i ärlighetens namn inte en bra ide. Pengarnas värde minskar hela tiden, så om du inte får någon ränta för pengarna så betyder det indirekt att du förlorar pengar genom ditt sparande. 

På 1980 talet var en medellön cirka 7 000 kronor jämfört med idag när det är mellan 30 – 40 000 kronor. Hade de 7 000 placeras i en fond hade de växt med kurvan, och till och med gett ännu mer pengar. Medans om de hade sparats på ett vanligt konto utan sparränta hade de bara varit värda 7 000 kronor, vilket egentligen då betyder ett förlorat värde på 23 000 kronor om man räknar på en medellön på 30 000 kronor.

Miljövänliga fonder och gröna fonder

Gröna och miljövänliga fonder är samma sak. Det är fonder där de samlade värdepapperna eller aktierna är från företag som är miljövänliga. Det kan till exempel vara företag som klimatkompenserar, företag som har hand om återvinning eller företag som har extremt små utsläpp.

För dig som vill investera i gröna aktier men inte vill lägga ner en massa tid på att leta efter vilka företag som är miljövänliga så är en grön fond ett bra alternativ. Fondförvaltaren har då redan buntat ihop några olika gröna och miljövänliga aktier och det är bara för dig att investera utan att behöva göra så mycket mer. Fonder växer dessutom mer stabilt än vad enskilda aktier gör i och med att de är skyddade av varandra.

 

Svanenmärkta fonder

Den gröna och vita svanenmärkningen har du säkerligen sett på mataffären på varor som toalettpapper och diskmedel. Till skillnad från det bredare begreppet Miljövänliga fonder så är det striktare krav på vad som får räknas som en svanenmärkt fond. Det finns både räntefonder och aktiefonder.  De har 25 krav som är obligatoriska att uppfylla.

 

Etiska fonder

Etiska fonder är en fond där aktierna är från företag med etiska grunder. Vanligtvis faller miljön in under denna kategorin, även om det också kan ses som en egen kategori. Men att agera positivt för miljön är minst sagt etiskt.

Men det finns andra former av etiska fonder. Till exempel de företag som väljer att anställa personer med alla bakgrunder och problematik. Kanske är det ett företag som anställer handikappade eller hemlösa som har svårt att få andra jobb. Detta är en god gärning som minst sagt gör företaget till ett företag med god etik. Vad företaget sedan sysslar med är en annan sak. Det är en av de sakerna som kan vara lite klurigt med etiska fonder, att företaget i sig kan vara både bra och dåligt. Men så länge de ses gynna jorden eller oss människor på något sätt så är det en etisk fond.

Inom etiska fonder får det inte finnas aktier där företagen gör någonting som kan ses som direkt dåligt. Inom denna kategori hamnar bland annat nätcasinon och sidor som hänvisar till nätcasinon, tobaksrelaterade företag, och företag som arbetar med pornografi.

 

Gröna aktier

Gröna aktier är de aktier som samlas i en grön fond. Det är aktier i företag som arbetar för en bättre miljö, både aktivt och inaktivt. Många har kritiserat att gröna aktier har för låga krav på sig och tycker att de företagen som anses som gröna endast borde arbeta aktivt med miljöfrågor. Exempel på företag som kan räknas som gröna aktier är producenter av vindkraftverk och elbolag som säljer den gröna elen men även till exempel ett företag som klimatkompenserar sina utsläpp men vars huvudsakliga syfte med företaget inte är att agera för en bättre miljö.

Även om man tycker att företag som det sistnämnda inte borde klassas som gröna aktier så kan det vara en bra sak. Det gör att fler företag vill verka miljömedvetet genom att till exempel klimatkompensera och reducera sina avfall för att få deras aktier att klassas som gröna. Och det är alltid bra när företag tar sitt ansvar och om alla skulle göra det så skulle klimatfrågan inte vara ett lika stort problem som det är idag. Så även om man tycker att enbart företag som jobbar aktivt för miljön ska få räknas som gröna akter så får man se det som något positivt att miljön ändå påverkas positivt även av de andra företagen.

 

Skillnad på fonder och aktier

I många fall är det ingen skillnad på fonder och aktier. Detta är för att en fond vanligtvis är en samling av flera olika aktier. En fond kan även innehålla andra värdepapper som obligationer, men de flesta fonderna är uppbyggda på just aktier.

Om du investerar i en fond så kommer resultatet att bli något jämnare jämfört med om du skulle investera i enbart en aktie. I en fond kan det vara så att några aktier går upp och några aktier går ner. Låt säga att det är 5 aktier i en fond, tre aktier ökar i värde och två sjunker. Det betyder då att du ändå kommer att tjäna pengar.

Vanligtvis finns det olika beräknade avkastningar i fonder. Det fina med fonder är att det går att blanda aktier med hög risk och aktier med låg risk. Det betyder att du kan investera hållbart i en aktie med hög risk, men utan den stora risken att förlora men med chans att aktien ökar i värde. Fonder brukar oftast finnas i tre eller fler olika steg med låg risk, mellan risk och hög risk.

 

Olika fonder att investera i

Det finns många hållbara fonder att investera i. Nästan alla storbanker erbjuder hållbara fonder. Skandia banken, Swedbank och Handelsbanken är exempel på banker som inte bara har hållbara fonder utan även svanenmärkta fonder. Man behöver inte investera i fonder hos sin bank, men det kan vara lätt att göra det som första steg då pengarna redan finns där.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en fond som har en låg kostnad, trots att den ger bra avkastning. Det är för att fonden är en så kallad passiv fond, vilket betyder att det inte är någon fondförvaltare som aktivt arbetar med att förhandla och byta ut värdepapperna i fonden.

Öhman Etisk Emerging Markets A är en hållbar fond som investerar i mellan 200 till 400 bolag. Bolagen som denna fonden investerar i är valda utefter olika kriterier som tar hänsyn till miljöaspekter samt sociala och affärsetiska frågor.