Hållbara investeringar

Hållbara investeringar betyder i sin korthet att man investerar i företag som är hållbara. Det kan till exempel handla om att företaget arbetar mycket med frågor för miljön eller arbetar med ett projekt som gynnar utsatta människor. Man kan säga att det är lite som att företaget är rakryggat och gör bra saker får oss människor och för världen.

 

Ohållbara saker kan vara hållbara

Man ska inte döma ett företag direkt. Faktum är att saker som vi generellt ser som ohållbara faktiskt kan vara hållbara, eller åtminstone att företaget jobbar på ett så hållbart sätt om möjligt.

El och bilar är två bra exempel på detta. Det är två saker som generellt inte är hållbara eller bra för miljön. Men det är saker som vi människor behöver för att kunna leva det livet vi människor gör idag. Det företagen gör då för att arbeta hållbart är att de till exempel skapar elbilar eller använder återvunna material. Och när det kommer till företag som arbetar med el kan de rikta in sig på grön el som solenergi eller vindkraft. Är du intresserad i hur du gör för att investera, så kan du läsa mer om hur man investerar i vindkraft på sparapengar:s hemsida.

 

Vad är hållbara investeringar?

Det är vanligt att folk tror att hållbara företag är företag som direkt arbetar för hållbarhet. Till exempel företag som aktivt arbetar med miljöfrågor, men även andra företag kan anses vara hållbara investeringar. Att även ohållbara saker kan vara hållbara investeringar försvårar detta lite. Det gäller även åt det andra hållet vilket betyder att saker kan verka hållbara till ytan, men de är egentligen inte det. Dessa faktorer försvårar när man vill göra hållbara investeringar.

 

investera

 

Viktigt med hållbara investeringar

Det är viktigt att fler människor börjar tänka på att investera hållbart. Detta för att det är de hållbara företagen som kommer hjälpa till att göra världen till en bättre plats. Vi behöver inte fler företag där personalen arbetar under dåliga förhållanden eller företag med extremt höga utsläpp. Dessa företag bör undvikas i all möjliga mån. Både för dig som konsument, men även när du vill placera och investera dina pengar. Och du behöver inte vara rädd för att hållbara investeringar skulle vara mindre lönsamma, för det är inte alls sant.

 

Låt en fondförvaltare göra jobbet åt dig

När det kommer till att göra hållbara investeringar måste man läsa på en hel del om företaget i fråga för att få fram om de verkligen är hållbara. Ett annat enklare alternativ är att investera i fonder som är hållbara. Det innebär att en fondförvaltare har gjort jobbet åt dig i att hitta företag som arbetar på ett hållbart sätt. Du kan lita på att dessa företag är hållbara på olika sätt.

Inom dessa fonder brukar det dessutom finnas olika steg. Så bara för att du investerar hållbart betyder inte det att investeringen har låg volatilitet. Beroende på vilken förvaltare du väljer så brukar det vanligtvis finnas tre olika steg i hur volatil fonden är. Det betyder att det finns hållbara fonder som har hög risk och även chans till hög utdelning.

Lämna en kommentar