5 nyckeltal och faktorer att begrunda innan du investerar

Att investera i aktier är inte så svårt som man kan tänka sig. Det viktiga är att man har koll på diverse siffror och nyckeltal. Nyckeltalen är som nycken till förståelse för bolaget och aktiernas värde. Dessa siffror brukar vanligtvis finnas presenterade där du väljer att köpa dina aktier. Vissa tal är viktigare än andra att hålla koll på för att få en bra värdering av aktien. Utifrån vad målet är med aktierna, till exempel om du vill att de ska öka långsamt men säkert eller om du är ute efter en större risk och mer vinst, så ska du kolla på olika faktorer hos aktien. Dessa fem nyckeltal och faktorer bör du tänka på innan du handlar aktier.

 

1. Bolagets ROE-tal ger dig insikt i avkastningen

ROE står för Return On Equity och är ett nyckeltal som visar hur mycket avkastning bolaget har på sitt kapital. Talet berättar hur mycket vinst företaget går med sett till hur mycket kapital de har, vilket även är den summan som aktieägarna har köpt aktier för.

ROE-talet fås genom att man dividerar bolagets vinst, efter skatt, med det egna kapitalet. Siffran anges i procentform och är ett mått för att se hur bolaget kan förvandla investeringspengar till ren vinst. ROE-talet bör vara högt för att investeringen ska vara bra, men det är viktigt att även ha koll på bolagets skuldsättning då denna siffra kan förändra ROE-talet väsentligt.

 

2. Håll koll på det viktiga P/E-talet

Nyckeltalet P/E står för Price/Earning. Det räknas ut genom att ta aktiens pris och dela det med vinsten per aktie. Med hjälp av ett PE-tal kan man också räkna ut vad bolaget är värderat till. Det görs genom att ta P/E-talet gånger vinsten.

P/E-talet kan med fördel användas för att se om ett bolag är lågt värderat sett till den faktiska vinsten. Det kan även användas för att jämföra olika bolag inom samma bransch. Är P/E-talet över 20 är det stor risk för att priset kommer gå ned. Är nyckeltalet P/E under 10 är det vanligtvis lågt prissatt.

Se upp för P/E tal som är på den beräknade vinsten då dessa endast är gissningar. Det P/E talet man ska gå efter är det som är gjort på bolagets faktiskt vinst från förra året.

 

3. EV/Sales och P/S indikerar företagsvärdet

EV/Sales och P/S är ett mått på hur marknaden värderar aktien. Siffran på EV/Sales får fram genom att ta företagsvärdet delat med försäljningen. På P/S får man siffran genom att ta börsvärdet, istället för företagsvärdet, och dividerar det med försäljningen. Ett annat sätt att få fram P/S på är att ta P/E-talet och multiplicera det med vinstmarginalen. P/S kan användas som ett komplement till P/E ifall P/E-talet är negativt.

 

4. Aktiens volatilitet

Volatilitet är ett riskmått och indikerar hur mycket priset på aktien rör sig upp och ner. Hög volatilitet ger chans till stora kapitalvinster, men även förluster. En aktie med hög volatilitet sjunker och stiger kraftigt. Har man aktier som har hög volatilitet är det vanligt att man arbetar mer aktivt med köp och sälj. Man köper när priset är lågt och försöker pricka in att sälja när priset är högt.

En aktie med låg volatilitet pendlar inte lika mycket i pris. Den aktien har en jämnare kurva och innehar en lägre risk. En aktie med låg volatilitet är bra för den som har tänkt att investera långsiktigt i aktier och vill ha en stabil ökning utan den höga risken.

 

5. Dina egna åsikter och värderingar

Det är inte bara nummer och nyckeltal som ska klaffa för att det ska kännas bra att köpa en aktie. Även magkänslan säger sitt och det kan vara bra att lyssna på sina egna känslor. Detta gäller även när det kommer till hållbara investeringar. Är det viktigt för dig som person med hållbarhet och miljö – så kommer det inte att kännas bra att investera i en aktie från ett företag som inte arbetar hållbart. Åsidosätt inte din egna moral och värderingar bara för att nyckeltalen ser bra ut för en viss aktie.

Lämna en kommentar