Tre etiska banker som tar ansvar

Svenska banker investerar pengar i företag som bland annat skövlar regnskog samt kränker ursprungsbefolkningens rättigheter. Men läget har faktiskt förbättrats. Även om många svenska storbanker missköter sig så tar de samtidigt stora steg för att tillämpa en mer hållbar utveckling inom banksektorn.

I den här artikel ska vi dock inte prata om banker som missköter sig, utan banker som tillämpar ett etiskt förhållningssätt i hela sin verksamhet.

 

De 3 mest etiska bankerna i Sverige

 1. Ekobanken: Sveriges mest etiska bank.
 2. Jak Medlemsbank: Nästan lika etisk som Ekobanken, men betygsätts dock lägre inom öppenhet och ansvar.
 3. Swedbank: Den mest etiska svenska storbanken.

Nedan pratar vi mer om de banker som precis nämnts i större detalj.

 

1. Ekobanken är Sveriges mest etiska bank

Som Financeguide poängterar är det Ekobanken som är den svenska bank som presterar bäst när det kommer till hållbarhet och etik. Ekobanken investerar inte i vapenhandel, de står upp för ett gott djurskydd och de motverkar även skatteflykt.

Ekobanken utför dessutom åtgärder för att kunna minska den globala uppvärmningen. För att exemplifiera detta använder de sig enbart av förnybar energi i sin egen verksamhet, och de klimatkompenserar även sina flygresor. Ekobanken lånar inte heller ut pengar till företag som kan förknippas med fossil energiframställning.

Nedan får du ta del av utvalda kategorier från det etiska index som Financeguide har tagit fram. Ett högt värde är alltid eftersträvansvärt.

 

JAK Medlemsbank enligt ett etiskt index

 • Mänskliga rättigheter: 100 %
 • Klimatförändringar: 98 %
 • Jämställdhet: 100 %
 • Skatteflykt: 100 %
 • Öppenhet och ansvar: 88 %

 

2. JAK Medlemsbank presterar högt inom alla kategorier

JAK Medlemsbank är en etisk bank som presterar utmärkt när det kommer till att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, klimatet samt att tillämpa ett arbetssätt som främjar jämställdhet. JAK Medlemsbank presterar perfekt eller nästan helt perfekt inom alla mätbara kategorier förutom en: Öppenhet och ansvar, där de enbart har ett resultat på 68 av maximala 100.

I jämförelse med storbankerna är dock både JAK Medlemsbank samt Ekobanken helt oslagbara när det kommer till att tillämpa ett etiskt förhållningssätt.

 

JAK Medlemsbank enligt ett etiskt index

 • Mänskliga rättigheter: 100 %
 • Klimatförändringar: 95 %
 • Jämställdhet: 100 %
 • Skatteflykt: 100 %
 • Öppenhet och ansvar: 68 %

 

3. Swedbank är den mest etiska storbanken

Swedbank presterar jämförelsevis dåligt, men är samtidigt den svenska storbank som är mest etisk. Swedbank är särskilt inkompetenta när det kommer till att ta ansvar för djurrätt, klimatförändringar samt jämställdhet.

Men de presterar dock desto relativt väl inom ett flertal områden såsom arbetsvillkor samt mänskliga rättigheter.

 

Swedbank enligt ett etiskt index

 • Mänskliga rättigheter: 89 %
 • Klimatförändringar: 55 %
 • Jämställdhet: 61 %
 • Skatteflykt: 63 %
 • Öppenhet och ansvar: 54 %

 

Banker i Sverige och dess förbättringsområden

Svenska banker presterar i regel dåligt inom följande kategorier, där det finns ett rejält utrymme för bättring.

Djurskydd: SEB, Danske Bank och Skandia är tre svenska banker som bland annat tillåter att djur i livsmedelsindustrin hålls i extremt begränsade miljöer.

Gruvor: Länsförsäkringar och Handelsbanken samarbetar med gruvbolag som bidrar med en enorm miljöförstöring.

Skatteflykt: SEB och Danske Bank hjälper sina kunder att undvika att betala skatt i de länder där de är verksamma. Skatteflykt är inte olagligt, men Financeguide anser att det är oetiskt.

 

Låna pengar på ett etiskt sätt

Låneportalen Enklare, som du kan läsa om här, samarbetar endast med kreditinstitut som både tänker och investerar hållbart samt värnar om sina anställda. Då låneportaler samarbetar med flera kreditinstitut är det viktigt att även de tar ansvar för att tillämpa ett etiskt förhållningssätt.

Lämna en kommentar